ผอ.กคส.สพ.ทร. เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่สัตหีบ เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๖๐
พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.กคส.สพ.ทร. ประจำปีงบประมาณ 2561
ผอ.กคส.สพ.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดการการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ในการฝึกผสม CARAT 2017 ระหว่างเจ้าหน้าที่สรรพาวุธของ ทร.อเมริกา และ เจ้าหน้าที่คลังสรรพาวุธ สพ.ทร.
การแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และ ๔ เครื่องแบบหมายเลข 2 และ เครื่องแบบหมายเลข 4 ทร.

ตาม ที่ ทร.อนุมัติหลักการให้ข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ นักเรียนทหาร และลูกจ้างสังกัด ทร....

อ่านเพิ่มเติม...

แบบสอบถามและประเมินความพึงพอใจในการจัดการอมภัณฑ์ของ สพ.ทร.

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการหมุนเวียนอมภัณฑ์ของ สพ.ทร. เพื่อให้หน่วยรับบริการมีอมภัณฑ์สภาพใหม่มีความพร้อมรบ


แบบสอบถามการบริหารจัดการอมภัณฑ์ของ สพ.ทร.
 

 

QR CODE

   

banner1 Navyform56 noc navyfc

   
© กองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ