ผอ.กคส.สพ.ทร. เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่สัตหีบ เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๖๐
พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.กคส.สพ.ทร. ประจำปีงบประมาณ 2561
ผอ.กคส.สพ.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดการการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ในการฝึกผสม CARAT 2017 ระหว่างเจ้าหน้าที่สรรพาวุธของ ทร.อเมริกา และ เจ้าหน้าที่คลังสรรพาวุธ สพ.ทร.
การแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และ ๔ เครื่องแบบหมายเลข 2 และ เครื่องแบบหมายเลข 4 ทร.

ตาม ที่ ทร.อนุมัติหลักการให้ข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ นักเรียนทหาร และลูกจ้างสังกัด ทร....

อ่านเพิ่มเติม...
   

banner1 Navyform56 noc navyfc

   
© กองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ